top of page
  • Writer's pictureKultivizor

Съвременна българска драматургия

Updated: Aug 25, 2022


Нов драматургичен текст представи авторът Цвета Ерменкова. Под формата на сценично четене успяхме да чуем пиесата „Антоним“.

„Антоним“ е трагикомедия, която изследва актуалната тема за разделението в обществото. Героите са поставени в едно време и на едно място, на което, обаче, се развива и второ действие. Двете действия нямат общо едно с друго, но това е само на първо четене. Малко по малко се разкрива, че всъщност едното изцяло контролира и води другото. „Антоним“ се заражда от нуждата на автора да разбере защо съществува толкова голямо разделение между хората, особено в социалните мрежи и онлайн пространството. Засяга се и темата за смелостта на анонимния човек пред екрана, който, обаче, в живота често мълчи.

„Антоним“ е четвъртата пиеса на автора и отново, както и предишните, основна роля при изграждането ѝ играе документалното начало. За създаването на образите и някои от сцените са използвани коментари, мнения и наблюдения върху различни теми в социалните мрежи, както и проведена анкета с 70 човека, които отговарят на въпроси, свързани с разделението.

Съвременната драматургия е важно да посяга към актуални теми, които да запише и предаде към следващите поколения. В момента светът е (както и винаги е бил) пълен с различни проблеми, решенията, на които са коренно различни, според всеки човек. Досега не сме наблюдавали толкова ясно разделение между хората, балансът като че ли е загубен и не се вижда как може да бъде възстановен. Наличието на социалните мрежи направи хората по-смели в анонимността си, по-категорични в коментарите си и превърна мненията във факти (нещо, което ни се струва доста страшно и с все още неясни последствия).

Хубаво е, когато театърът посяга върху подобни теми, защото дори и един човек да се замисли и промени поведението си (най-малко с това да бъде по-толерантен), то мисията е успешна.


Проектът „Антоним“ е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

58 views0 comments
bottom of page