top of page

НОВИ ПУБЛИКАЦИИ И КУЛТУРНИ НОВИНИ

ТОЗИ МЕСЕЦ ХАРЕСВАМЕ

ТДК - Иване / TDK - Ivane
05:17

ТДК - Иване / TDK - Ivane

TDK - Ivane (2023) Част от албума "Неместа" / Part of the album "Nemesta" Дата на издаване / Release date: 08.03.2023 Албумът е записан по времето на един много дълъг сън във Ванкувър, Канада от Jesse Gander - Rain City Recorders. Facebook: https://www.facebook.com/TurDomKean/ Instagram: https://www.instagram.com/theofficialtdk_dokolkotomoje/ Spotify: shorturl.at/forFG ТДК на живо: https://www.facebook.com/events/1166899074028236 София, НДК, 27.04.2023. Билети: https://tinyurl.com/2p8namnm Албумът е записан с финансовата подкрепа на Национален Фонд Култура. --- (EN below) Приятелите ми винаги ми казват че се спъвам в първата дума Приятелите ми винаги ми казват че се спъвам в първата дума Когато имам възможността аз плюя на тях Никой от тях не знае обаче, че от пет години насам стоя затворен в една стая и се опитвам с един девет милиметров патлак Макаров от баща ми така да го захвърля, че спусъкът да падне точно на дръжката на вратата и 16 грама олово да прескочат през главата ми Аз съм Иван и това е последното нещо което искам да направя Защото когато аз правя избора Аз мразя избора си Какво си мислиш Иване, че когато дойде денят всички ще са наредени около тебе около един правоъгълник, облечени в цвета който поглъща цялата светлина, бе? Много добре знаеш че няма да стане така ти ще си избрал всичко песните, облеклата, хората ще си го наредил цялото нещо Обаче знаеш ли? Всъщност през целия си живот ще гледаш само крайната точка която няма да те докара до великото избавление от което няма да спечелиш нищо И най накрая татуиран върху себе си с всички действия, обиди и болка ще трябва да запомниш само две неща, Иване, само две Смъртта не е липса на живот а липса на желание точно както не несподелената любов е най-тъжна а изхабената, Иване а изхабената Нощният град Сънливите улици Тихо звъни тротоарът под нас А ние вървим, вървим, вървим за никъде тръгнали А ние вървим за никъде тръгнали В бялата стая На старата къща Спомени светят и нежно прегръщат ме Луд съм, луд съм Луд съм, луд съм Луд съм, луд съм луд съм, луд съм Луд съм, луд съм луд съм, луд съм луд съм, луд съм още по тебе аз Uh… recently the world's been acting As a grotesque version of the me and you The world's been turning Like some of our worst post-bed dialogues The moon's been a bit less supportive The streets have been rainy And stray dogs have been keeping the vibes up with meows Our steps have been a bit less coordinated Our bodies even more attached It's been minutes since I've been away And ever since it has been raining Не е гадно, майна, смисъл наистина не е гадно Как ше е гадно бе, бате, то е некво 10 от 10 --- My friends always tell me that I trip over the first word When I get the chance I spit on them None of them know, however, that it’s been five years since I locked myself in a room trying to throw a nine-millimeter, "Makarov" from my father in such a way that the trigger lands right on the doorknob and 16 grams of lead fly right through my head I'm Ivan and this is the last thing I want to do Because when I make the decision I loathe my decision What do you think, Ivan, that when the day comes they will all be lined up around you, around a rectangle, dressed in the color that absorbs all light? You know very well that it won't happen like that, you would have chosen everything, the songs, the clothes, the people, you would have arranged the whole thing But you know what? In fact, all your life you will be staring only at the endpoint, which will not bring you to the Great Deliverance, from which you will gain absolutely nothing. And finally tattooed, with all the actions, insults, and pain you will have to remember only two things, Ivan, only two. Death is not the absence of life, it’s the absence of desire, just as it is not unrequited love that is the saddest, but the worn-out one the worn-out one, Ivan. The night city The sleepy streets The pavement below us rings softly And we are going nowhere And we are going nowhere. In the white room Of the old house Memories light up and gently embrace me I'm mad, I’m mad I’m mad, I’m mad I’m still mad about you "Uh… recently the world's been acting As a grotesque version of the me and you The world's been turning Like some of our worst post-bed dialogues The moon's been a bit less supportive The streets have been rainy And stray dogs have been keeping the vibes up with meows Our steps have been a bit less coordinated Our bodies even more attached It's been minutes since I've been away And ever since it has been raining" That doesn't suck, man, like, it really doesn't. How can it suck dude, it's like 10 out of 10.
hug or handshake - Slowboy (Official Video)
03:13

hug or handshake - Slowboy (Official Video)

Official music video for 'Slowboy' by hug or handshake. Listen & Download: https://ffm.to/slowboy Director and DoP: Nicola Atanasov https://www.instagram.com/nicola.atanasov/ Music producer: Monyx (Simeon Lozanov) Recording and mixing: Monyx (Simeon Lozanov) https://www.instagram.com/monyxmusic Mastering: Sterling Sound - Calbi/Fallone MUA / PA: Magdalina Dianova Gaffer: Stoyan Nikolaev BTS: Hristo Lazarov, Mihail Mishev Featuring: Petar Bachvarov Adrian Stoykov Special thanks to Anamorph Studio. Follow hug or handshake: https://www.facebook.com/hugorhandshake/ https://www.instagram.com/hugorhandshake https://twitter.com/hugorhandshake Press and contact: +359 88 885 4839 | m.panayotova@gmail.com __________________________________________________________________ Lyrics: Slowboy living in slow motion No joy, drove into the ocean He came about when there was no one else around Good heart, bad at making breakfast Slow start, he finished dead last He's no Molière but in the end he'll get you there Some people call him lazy Always the last to know The boy will drive you crazy If you don't mind slow Slowboy, you don't need a reason Rob Roy, served it with some cheese on top She's on the floor but you're not thirsty anymore They say you're in it for the money I say wrap you up in honey Some people call him lazy Always the last to know (the last to know) The boy will drive you crazy (drive you crazy) If you don't mind slow Some people say he's lazy Always the last to know (the last to know) The boy will drive you crazy (drive you crazy) If you don't mind slow Slow Boy Some people call him lazy Always the last to know The boy will drive you crazy If you don't mind slow Some people call him lazy (oh, some people say) Always the last to know (the last to know) The boy will drive you crazy (a-drive you crazy) If you don't mind slow Ah-ah slow

Contact Us

Благодарим за съобщението!

bottom of page